}

pon-pt 8:00-17:00 sobota 8:00-15:00

Jędrzychowice 84, 59-900 Zgorzelec

Coragen 200SC 50ml.

103,00 

CORAGEN 200 SC to środek owadobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe. Przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówki jabłkóweczki i zwójkówek w jabłoni, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście głowiastej białej. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

 • chlorantraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 200 g/l (18,4%)Grupa IRAC 28

Korzyści:

 • skutecznie zwalcza szkodniki jabłoni, kapusty, ziemniaków
 • całkowicie nowa substancja aktywna o nazwie Rynaksypyr

  Coragen 200 SC dawkowanie – jak stosować środek?

  Ziemniak

  stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 62,5 ml/ha

  Termin zabiegu:
  Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia.
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
  Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha

  Jabłoń

  owocówka jabłkóweczka
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 – 175 ml/ha
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
  Termin zabiegu:
  Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki.
  Liczba zabiegów: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

  zwójkówki liściowe
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 – 175 ml/ha
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
  Termin zabiegu:
  Zabieg wykonać wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj.
  Liczba zabiegów: 2
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

  Kapusta głowiasta biała

  bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 – 125 ml/ha
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
  Termin zabiegu:
  Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do wymaganej ilości nadal dokładnie mieszając. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
  1. Środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości dla danego szkodnika.
  2. Strategia zarzadzania odpornością:
  – środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania,
  – w przypadku dwukrotnego stosowania środka, oba zabiegi powinny zostać wykonane przeciwko temu samemu pokoleniu szkodnika,
  – nie stosować środków owadobójczych zawierających substancje czynne z grupy diamidów częściej niż 2 razy w sezonie w tej samej uprawie,
  – nie należy redukować dawek środka, również w przypadku gdy jest on składnikiem mieszanin zbiornikowych.
  3. Nie stosować środka na plantacjach roślin przeznaczonych do produkcji materiału rozmnożeniowego (z wyjątkiem szkółek drzew owocowych).
  4. Podczas stosowania nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
  nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Ziemniak – 14 dni,
  Jabłoń – 14 dni,
  Kapusta głowiasta biała – 14 dni.

  Okres ważności – 2 lata

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Brak w magazynie